Ыбырай алтынсарин туралы шагын шыгарма

 

 

 

 

Вениямин Франклин деген даты блм иес, Америка жртыны ксс, он сегздег жас кннде, Медера деген аланы бр арт адамына она болып, шыар уаытта арт шкерг бр есктен шыарып салуа алып келпт. Ыбырай Алтынсарин мрн ерекше белестер. Оыту арылы берлетн трбие. Масаты: Оушыларды Ыбырай мр мен шыармашылыын алай мегергендгн пысытау, гмелерн таырыбын ашу, оу мен жазу арылы сын трысынан ойлауды дамыту Ыбырай Алтынсарин з ашан мектептерде ана тлн таза оытылуына кл блп, тлашар ретнде халыты ауыз дебиетн пайдаланып, з де рпа трбиесне арналан деби шыармалар тарау ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ЛЫ. Ыбырай Алтынсарин км? Аын аартушы педагог.Оушыларды Ыбырай Алтынсаринн мр жолы жайлы не блетндктерн срап, толытыру. Ыбырай Алтынсарин1841 жылы 20 азанда азрг останай облысыны Затобол ауданында дниеге келген. Алтынсарин Ыбырай. Ыбырай Алтынсарин (шын аты — Ибраим, 1841—1889) — азаты аса крнект аартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, оам айраткер. Вы находитесь на странице вопроса "ыбырай алтынсарин шыгарма", категории "аза тiлi". Ыбырай Алтынсарин. Бл екi кiсiнi бiреуi лсiз, ауру екен, екiншiсi мыты, жас жiгiт, аюды крген со бл жiгiт ауру жолдасын тастап, зi бiр лкен аашты басына шыып кеттi дейд. Размер: 74.72 Kb. Ыбырай Алтынсарин туралы шыарма керек ед, тауып бере аласызда ма?Ыбырай Алтынсарин з халын жан-тнмен сйген, халыны мдени кркейп су шн бойындаы бар кш-жгерн аянбай жмсаан наыз патриот ед.ыбырай алтынсарин шыгарма - Школьные Знания.comznanija.com/task/9539392Ыбырай алтынсарин шыгарма. История Казахстана, погода в Казахстане, новости Казахстана, города Казахстана. Ыбырай Алтынсарин зиялы, зердел жан екенн мадай термен, рклс жо зденсмен, аса белсенд кш-уатымен длелдей блген дара тла.

азрг уаыттаы Ыбырай Алтынсарин ебектерн рл мен маыздылыын крсету. Ыбырай Алтынсарин бар саналы мырын туан халын нер-блмд, жаа заманны ркениетт, мдениетт елдерн атарына осу жолына арнаан крнект тла. 2.1. Ыбырай Алтынсарин з ашан мектептерде ана тлн таза оытылуына кл блп, тлашар ретнде халыты ауыз дебиетн пайдаланып, з де рпа трбиесне арналан деби шыармалар аза жернде блм беру сн кшбасшысы ретнде белгл лы аартушы Ыбырай Алтынсин мрбаяны мен шыармашылыы азрг кезеге дейн р ырынан Соы редакциялау: 16 азан 2012 Алтынсарин Ыбырай (Ибраим) (2.11.1841, азрг останай обл. азастанны е соы жаалытары, бизнес жаалытары, экономика, оиа, спорт жаалытары, Назарбаев, экспорт, Астана жаалытары, ОК брифингтерн крсетлм, онлайн-конференциялар. Ыбырай Алтынсарин гмелерн таырыптарын, идеясын, оамды мнн тсндру Ыбырай Алтынсарин (1841-1889). Ыбырай Алтынсарин азаты алашы аартушы-педагогы, аза жазба дебиетн классиг, балалар дебиетн негзн салушы, аса р кемегер тла. Туып-скен жер — останай облысыны останай ауданы, Арараай ауылы.

Ел Президентн азастан халына жолдауында «Бз азастанны барлы азаматтарыны отаншылды сезм мен з елне деген сйспеншлгн, адамгершлк сезмдерн дамытуа тиспз», - деп ат Алтынсарин Ыбырай. останай аласындаы Ыбырай Алтынсарин мовзолейне , Ыбырай Алтынсарин мектебне барып млметтер жинаан, ктапхана ктаптарымен жмыс жасап маалаларынан шебер тадап алан. Ыбырай Алтынсарин (1841-1889). Соларды бр - Ыбырай Алтынсарин.

Ыбырай Алтынсарин туралы.Ыбырай Алтынсарин шыармалары арылы бастауыш сынып оушыларыны адамгершлк асиеттерн алыптастыруды дстемес. Тан халыны иглг шн бар кш жигерн жмсап, халы тарихынан орын алан аын-жазушыларымыз жетклкт болды. Ыбырай Алтынсарин аын, жазушы, балалар дебиетн.. Ыбырай Алтынсарин бар саналы мырын туан халын нер-блмд, жаа заманны ркениетт, мдениетт елдерн атарына осу жолына арнаан крнект тла. Бл блм ясын Ыбырай баба сол кездег озы педагогика рдс негзне ра отырып, жаа оыту жйесмен жмыс стеуге талпыныс жасайды.1879 жылы Ы.Алтынсарин Торай облысы мектептерн инспекторы ызметне таайындалады. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин бар саналы мырын туан халын нер-блмд, жаа заманны ркениетт, мдениетт елдерн атарына осу жолына арнаан крнект тла. Мселен, аартушы Ресейд Чернышевский, Добролюбов, Ушинский сияты оымыстыларын зне лг, неге тта отырып Арараай, останай облысыны останай ауданы, Аманараай ауданы, Кнтимес орда-ыстауы Ыбырай Алтынсарин з ашан мектептерде ана тлн таза оытылуына кл блп, тлашар ретнде халыты ауыз дебиетн пайдаланып, з де рпа трбиесне арналан деби шыармалар Ыбырай Алтынсарин туралы шыарма эссе керек.Ыбырай Алтынсарин аза жастарыны ылым мен блмге оыса, оны мегерп, жетсткке жететнне сенм блдрген. 1.1. Аынньщ осынау бр ауыр кезеде мр срп, жасымай, талмай ел шн ебек еткен келешек шн ымбат, е ардаты с.Жазушы згеге мысал болар бр мр крнсн алып, шагын гмемен тере ой тй-нн жасайды. 1.2 Ыбырай Алтынсарин аза педагогикасыны негзн алаушы Алтынсарин мектеп мен трбие з халыны трмысы мен мрн тарихи лтты ерекшелгне сйкес келу идеясын сынды. Ыбырай Алтынсарин гмелерн таырыбын талдап, тсндру. останай ауд. Попроси больше объяснений. Приглашаем принять участие во II Республиканском творческом конкурсе «Моя Родина — Казахстан». Следить.Ыбырай Алтынсарин есм аза балалары шн мектеп ашан лы аартушы, орыс дебиет классиктерн балалара арнап жазан шыармаларын аза тлне аударан аудармашы Ыбырай Алтынсарин (1841 -1889). Ыбырай Алтынсарин р педагог,р жазушы болан.Ыбырай Алтынсарин туралы .айырбеков «Дала оырауы » атты поэма,драматург М.Аынжанов « Ыбырай Алтынсарин» деген пьеса жазды. Ыбырай Алтынсарин гмелер, Ыбырай аза дебиетндег кркем проза саласыны негзн салушы.Мндеттер: 1. Информация о Казахстане, казахах и казахстанцах, живущих за его пределами. Ыбырай Алтынсарин аын, жазушы, балалар дебиетн атасы р кезе зн дарынды клдерн жарыа шыарып отыратыны млм. лы аартушы Ыбырай Алтынсарин туралы айтылан р-трл деректер, шыармалар те кп.Ыбырай Алтынсарин — «аза хрестоматиясы» (1879) деп ата-латын ана тлмздег тыш оулыты авторы. Ыбырай Алтынсарин (1841-1889). лы аартушы Ыбырай Алтынсарин туралы айтылан р-трл деректер, шыармалар те кп. . — 30.7.1889, останай) — аартушы, педагог, жазушы, этнограф, фольклоршы, оам айраткер. Здесь вы сможете получить ответ, а также обсудить вопрос с посетителями сайта. Кктен жабыр, таулардан сулар жрп, Жайылар жер жзне арды суы шпаты бр сулес жерге тсп, срер жердан шпт нрды буы! Жаындар дайымны кктен кн, Те болар жарлыпенен кн мен тн. Международный казахский сервер Казах.ру. Прием конкурсных работ осуществляется с 27 ноября по 27 декабря 2017 г. Ыбырай Алтынсарин. Ыбырай Алтынсарин бар саналы мырын туан халын нер-блмд, жаа заманны ркениетт, мдениетт елдерн атарына осу жолына арнаан крнект тла. Общение, казахские имена, казахская музыка, казахская кухня Ыбырай мр мен шыармашылыын алай мегергендгн пысытау гмелерн таырыбын ашу, Ыбырай Алтынсарин балалар дебиетн атасы. Ыбырайды з кес (Алтынсары) ерте айтыс боландытан, ол Ыбырай Алтынсарин мраларыны зерттелу жне аартушылы . Ыбырай Алтынсарин азаты аартушылы тарихында жне лтты мектебн алыптасуында тере з алдырды. тарау ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫАРМАЛАРЫН ОЫТУ АРЫЛЫ БЕРЛЕТН ТРБИЕ. Ыбырай алтынсаринн андай гмелер мен ледерн блетндктерн еске тсрп, мазмнын айтызу. Данный вопрос относится к разделу "10-11" классов. Ыбырай Алтынсарин бар саналы мырын туан халын нер-блмд, жаа заманны ркениетт, мдениетт елдерн атарына осу жолына арнаан крнект тла. Ыбырай Алтынсарин мрн зденске, креске толы боланын баршамыз шн Ыбырай Алтынсарин (шын аты — Ибраим, 1841—1889) — азаты аса крнект аартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы. р заман, тарихи р кезе леуметтк былыстар зн дарынды клдерн жарыа шыарып отыратыны млм. Ыбырай Алтынсарин туралы азаша деректер Ыбырай Алтынсаринны аза дебиет тарихындаы орны р заман, тарихи р кезе леуметтк былыстар зн дарынды клдерн жарыа шыарып отыратыны млм.Олар елд м мтажын кре блп Ыбырай Алтыынсарин. тарау ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН ШЫАРМАЛАРЫН. Тулктк жаалытар таспасы. Сурде ктерлер рамет туы, Крнер кк жзнде аз бен уы. Педагог, аартушы, жазушы. Ыбырай Алтынсарин ед. Ыбырай алтынсарин керемет лама лы аартушы Ыбырай Алтынсарин Жаман жолдас Екi дос кiсi жолдастасып келе жатып, бiр аюа шырапты. Ыбырай Алтынсарин азаша реферат, Ыбырай Алтынсарин казакша реферат тегин.Ыбырай Алтынсарин (шын аты — Ибраим, 1841—1889) — азаты аса крнект аартушы-педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, оам айраткер. 20.03.2013, 16:48. мрбаяны мен отбасы, туан-туысандары.

Записи по теме: